Katedrála Notre Dame

Katedrála Notre-Dame v Paříži (Chrám Matky Boží) je postavená v raně gotickém slohu. Notre Dame je obrovská římskokatolická katedrála stojící na řece Seina na ostrově Île de la Cité. Katedrála Notre-Dame se nachází na náměstí Parvis Notre-Dame. Náměstí Parvis vzniklo v 19. století. Tato katedrála je jednou z nejkrásnějších gotických památek v Paříži vůbec. Obyvatelé jsou na katedrálu pyšní. Katedrála Notre Dame patří nejen mezi skvosty Paříže, ale i mezi skvosty celé středoevropské architektury.

Katedrála Notre Dame se začala stavět v roce 1 163, a to na požádání biskupa Maurice de Sully. Dokončením stavby byl pověřen architekt Jean de Chelles, a tak roku 1 345 byla stavba tohoto nádherného pařížského skvostu dokončena. Nejdříve na jejím místě stál římský chrám a pak křesťanská bazilika Saint-Étienne (bazilika sv. Štěpána). Katedrála Notre Dame se stavěla dokonce ve dvou architektonických slozích, a to v pozdně románském a v gotickém. Během Velké francouzské revoluce měla být katedrála celá zničena, ale nakonec se tak nestalo. Byla sice hodně poničena, ale v letech 1844 až 1864 proběhla celková rekonstrukce katedrály. Postaral se o to architekt Viollet-Le-Duca.

Katedrála Notre Dame

Věže katedrály Notre Dame jsou vysoké 69 metrů. Do věže vede 387 schodů. Vnitřní část katedrály je dlouhá 127,5 metrů a vysoká 32,5 metrů. Ve věžích katedrály Notre Dame je pět zvonů, z nichž největší je zvon Emmanuel, jehož hmotnost činí něco přes 13 tun. Stavba jistě každého zaujme svým vzhledem z vnější části, ale ten, kdo vstoupí dovnitř a spatří její interiér, bude také velmi uchvácen její krásou. Uvnitř se nachází například scény ze Starého zákona, socha Panny Marie ze 14. století, oltář z bronzu od Jeana a Sebestiana Touretů, asi 114 zdobených kostelních lavic nebo klenotnici nacházející se v bývalé sakristii. V sakristii jsou staré rukopisy, relikviáře a církevní roucha. Uvnitř katedrály se nachází vzácný soubor středověkých vitráží. Do katedrály můžete vstoupit třemi vstupními portály – Portál Panny Marie se sochami, které představují rodokmen Matky Boží, proroky věštícími slavný osud matky Ježíše Krista. Od 19. století jsou tu také sochy sv. Štěpána, Diviše a Jana Křtitele. Portál Posledního soudu obsahující sochy s Kristem Nejvyšším soudcem, s Vážením duší, s Orodováním Matky Boží a sv. Jana za hříšníky, scény ze života zatracenců v pekle a vyvolených v ráji. Restaurátor Viollet-le-Duc připojil v 19. století postavy 12 apoštolů a medailónky s podobenstvím o moudrých a bláhových pannách a s personifikací ctností a neřestí. Portál sv. Anny má nejstarší sochařskou výzdobu. Výzdobu z konce 12. stol. Je tu Trůnící Madona s dítětem. Madona je obklopena klečícími postavami biskupa Maurice de Sully s králem Ludvíkem VII. Mladým. Dalšími ikonami je život Matky Boží a jejích rodičů, sv. Anny a sv. Jáchyma.

Katedrála Notre Dame

Roku 1431 byl teprve devítiletý Jindřich VI. Anglický korunován v katedrále na francouzského krále, roku 1572 se zde udála svatba Markéty z Valois a Jindřicha IV., roku 1594 byl korunován Jindřich IV. Navarrský, v roce 1804 proběhla korunovace Napoleona I. papežem Piem VII., pak je katedrála dějištěm kanonizace Johanky z Arku, korunovace Marie Stuartovny, mše Te Deum u příležitosti osvobození Paříže a pohřbu významného prezidenta Charlese de Gaulla. Nebo slavnostní mše, kterou zde sloužil papež Jan Pavel II. dne 31. 5. 1980 při příležitosti jeho návštěvy Francie.

Na chodníku u katedrály Notre Dame se nachází místo zvané tzv. ,,kilométre zéro‘‘ představující srdce země. Od tohoto místa se vypočítávají všechny vzdálenosti na ukazatelích hlavních silnic ve Francii.

Komentáře nejsou povoleny.