Historie Paříže

Na této stránce je stručně popsána historie města Paříž. Pokud by vás zajímala historie velice podrobně, doporučujeme vám pročíst si Wikipedii, kde najdete velké množství informací a detailů.

Paříž

Pravěk

Nejstarší známka lidského osídlení na území dnešní Paříže se datuje do 4. a 3. tisíciletí př. n. l.

Starověk

Ve 3. století př. n. l. se na ostrově Cité usadil kmen Parisiů, kteří založili oppidum nazvané Lutetia. Dochovaly se mince, statéry. Julius Caesar zanechal první písemnou zmínku o Lutetii z roku 53 př. n. l. v Zápiscích o válce galské.

Největší byly Lázně Cluny, z nichž se dochované části zabudovaly do pozdějšího paláce Hôtel de Cluny. Ve východní části města se nacházela Arènes de Lutèce, která sloužila jako aréna i jako amfiteátr. Chrám na kopci Montmartre se tehdy nazýval Mons Mercurius. Dochovala se také důležitá památka Sloup převozníků, z období císaře Augusta. Dnes ji najdeme v Národním muzeu středověku. V roce 308 se objevuje poprvé název Paříž.

Středověk

V roce 508 se jménem Chlodvíka stala Paříž hlavním městem Franské říše. Kolem roku 540 byla na ostrově Cité postavena katedrála Saint-Étienne, kterou byla potději nahrazena katedrálou Notre-Dame. Během vlády Karlovců v 9. století byla Paříž opakovaně vypálena. Král Filip II. August se zasloužil o rozmach Paříže. Nechal vybudovat mohutné městské hradby. Rovněž vláda Ludvíka IX. znamenala pro Paříž změny. Roku 1248 byla vysvěcena Sainte Chapelle. Roku 1250 vzniká Cura Regis, tedy Pařížský parlament.

Katedrála Notre Dame

Po zimě 1325 až 1326 zdemolovala povodeň všechny mosty na ostrově Cité. V letech 1348 až 1350 zasáhnout město morová epidemie tzv. černá smrt, která zahubila zhruba čtvrtinu všech obyvatel. Ve druhé polovině 14. století trýznily město Paříž opět morové epidemie. V důsledku epidemií vypukla v rozvoji města stagnace. Ta trvala až do poloviny 15. století.

Král Karel V. nechal na levém břehu vystavět nový královský palác Saint-Pol, součástí těchto hradeb byla i pevnost Bastila vystavěná v letech 1370-1382. Roku 1431 se král Jindřich VI. Anglický nechal v katedrále Notre-Dame korunovat králem Francie.

Novověk

Za vlády Františka I. došlo k význačnému rozvoji umění a kultury země. Král prostřednictvím svých jednatelů nakupoval výtvory italských umělců, jako byl Michelangelo, Tizian nebo Rafael a dal tím základ královské obrazové sbírky, která je v současnosti vystavena v Louvru. Jeho nejdůležitějším stavebním projektem bylo zvětšení zámku Fontainebleau nacházejícího se u Paříže. V Paříži založil v roce 1530 také vysokou školu Collège de France.

Za vlády Ludvíka XIII., Jindřichova syna, došlo k hospodářskému rozvoji města. Kromě čtvrti Marais se rozvíjela také předměstí Saint-Honoré a Saint-Germain. V tomto období byly dohotoveny stavby jako Lucemburský palác postavený pro Marii Medicejskou, klášter Val-de-Grâce založený královnou Annou Rakouskou nebo Palais Royal postapro kardinála Richelieu.

Roku 1682 přeložil Ludvík XIV. své sídlo do Versailles. Velká francouzská revoluce začala útokem na Bastilu dne 14. července 1789.

Versailles

V roce 1837 byla otevřena první železniční trať z Paříže do Saint-Germain-en-Laye.

Napoleon III. se během své vlády rozhodl přestavět hlavní město, aby zdůraznil průmyslový a společenský rozmach. K nejvýznamnějším místům patří Boulogneský a Vincenneský lesík, Parc Monceau, Parc Montsouris nebo Parc des Buttes-Chaumont.

Ze staveb jsou nejvýznamnější Palais de l’Opéra, divadla Théâtre du Châtelet a Théâtre de la Ville na Place du Châtelet, Hôtel-Dieu a kasárny na ostrově Cité, kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Ambrože nebo kostel sv. Augustina.

Paříž mezi lety 1871 až 1914 zažila rozvoj. V lednu 1887 začala stavba Eiffelovy věže a 28. prosince 1895 se událo v Grand Café první veřejné promítání filmu bratrů Lumièrových.

Eiffelova věž

Během první světové války byla Paříž bombardována. Druhá polovina 20. století znamenala stavební rozvoj. V květnu roku 1968 došlo ke studentskému povstání a stávce. Následkem bylo rozdělení Pařížské univerzity na 13 samostatných univerzit.

Současnost

V listopadu 2005 vypukly na předměstí Clichy-sous-Bois pouliční nepokoje. Znamenalo to vandalismus, žhářství a brutální střety s policií po smrti dvou mladých lidí. Paříž je pro svoji krásu velmi navštěvovaná turisty z celého světa.

Komentáře nejsou povoleny.