Versailles

Zámek ve Versailles (v originále Château de Versailles) je zámek ležící ve městě Versailles u Paříže, který vznikl jako symbol absolutistické monarchie. Za vlády panovníka Filipa Orleánskeho byl zámek od roku 1682 až do Francouzské revoluce roku 1789 sídlem královského dvora a vlády Francie, ale s menšími přestávkami. Roku 1979 byl zámek s parkem zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Mnohé evropské paláce se snažily zámek Versailles kopírovat, například Petrodvorec, Schönbrunn, Esterháza a další.

Zámek

Zámek je rozdělen na části Jižní křídlo, Královské nádvoří, Severní křídlo, Operu, Mramorové nádvoří, které obléhá jádro zámku, a to je zakončeno Zrcadlovým sálem. Zrcadlový sál nechal v roce 1678 postavit Mansart. Sám má 79 metrů na délku, také má bohatou výzdobu. Fasáda zámku je typická pro architekturu na počátku 17. století, která je obvyklá střídáním cihel a otesaného kamene, vystihují ji špičaté střechy a nádvoří se sochami.

Versailles

Dějiny

V místě, kde dnes stojí zámek, původně stál malý feudální lovecký zámek náležící Ludvíku XIII. Lovecký zámeček obklopovaly močály a lesy se zvěří. V blízkosti tohoto zámečku se nacházela jen malá vesnička. V roce 1783 byl podepsán versailleský mír, který ukončil Americkou revoluci, v letech 1806 až 1810 dal Napoleon zámek zrestaurovat, nechal přestavět Velký Trianon a Malý Trianon. Roku 1920 byl podepsán Trianonský mír na zámku Velký Trianon.

Versailleské zahrady

Versailleské zahrady mají okolo 100 ha a délka promenády je 950 m. Zahrady člení mnohé terasy a fontány, nachází se zde velký počet soch a sousoší. Zajímavostí jsou tzv. Vodní hry (probíhají jen o víkendech). Terasa v průčelí zámku je zkrášlena dvěma velkými vázami – Válka a Mír. V průchodu nacházejícím se od fontány Latone k fontáně Apollonově je Zelený koberec s vázami a sochami. Toto je nazýváno Sluneční osa. Za Apollonovou fontánou je Velký kanál, kde se konají projížďky na lodičce. Největší fontána je Neptunova fontána dokončená v roce 1740. Dále se u zámku nachází Oranžerie. Toto je dílo Hardouin-Mansarta, kde je v současné době asi 1 200 stromů. Je tu také postaven skleník, zelinářské zahrady, umělé jezero a zoologická zahrada. Jejich zahradním architektem je Le Notre. Mají francouzský formální styl, šlechtěnou podobu a jednoduchou symetrii. V okolí Velkého kanálu jsou vodní nádrže, fontány, sochy, květinové záhony, trávníky a lesíky. Zahradníci zde každoročně vypěstují 150 000 skvostných květin. Je tu také zhruba 1 000 vzácných druhů.

Versailles

Trianon

Od Apollónovy fontány se line cesta k Malému a Velkému Trianonu. Grand Trianon. V letech 1670 – 1687 tu býval tzv. „Porcelánový Trianon“. Ludvík XIV. s Madame de Montespan zde pořádal odpolední svačiny. Křehký Trianon se rozbil. Poté byl postaven Mramorový Trianon, kam chodil Ludvík XIV. s Madame de Maintenon. Ale Ludvík XVI. ani Marie Antoinette ho příliš v oblibě neměli a raději chodili k Malému Trianonu. V době Velké francouzské revoluce byl zámek téměř zruinován, ale Napoleon jej nechal restaurovat pro svoji manželku Marii Luisu. Další rekonstrukce byly provedeny za vlády Ludvíka Filipa. Dnes je zde možnost zhlédnout pozoruhodnou sbírku historických kočárů a povozů a nábytku. Petit Trianon nechal postavit Ludvík XV. Postaral se o to architekt Gabriell. Ludvík XVI. ho daroval Marii Antoinettě. Na přání Marie Antoinetty tu vznikla nevelká vesnička nazývaná Hameauu. Císařovna Evženie zase v roce 1867 nechala postavit muzeum s památkami na královnu- starou zvonici z roku 1145 a Královský portál. V biskupském paláci, který přiléhá ke zdejší katedrále, je muzeum se sbírkami L. Limosina z 16. století.

Komentáře nejsou povoleny.