Geografie Paříže

Město Paříž se leží v Pařížské pánvi. Po jejích stranách protéká řeka Seina. Paříž má nadmořskou výšku 65 metrů. Nejnižším místem ve městě je řeka Seina, jejíž hladina má asi 25 metrů a nejvyšším bodem je zde kopec Montmartre se svými 130 metry nad mořem. Historickým středem Paříže je tzv. point zéro (nultý bod). Tento point zéro najdeme na ostrově Cité na Place du Parvis-Notre-Dame. Všechny vzdálenosti od Paříže se tudíž měří právě od tohoto místa. Pařížský poledník prochází středem Pařížské observatoře. Byl základním poledníkem až do roku 1884.

Mapa Paříže


Zvětšit mapu

Geologie

Pařížská pánev vznikla před 41 milióny let. Pánev vznikla z jedné z hlavních šelfových pánví jurského moře. Území tvoří vápence, sádrovec a písky nebo jíly. Reliéf Paříže se zformoval erozí vrstev z druhohor a období paleogénu. Nánosy řeky Seiny tvoří vrstva z třetihor.

Kopce

Nejvyšším kopcem Paříže je kopec Montmartre mající 130 metrů nad mořem, kde se nachází dominantou Sacré-Cœur, a pak Belleville (128,5 metrů), Ménilmontant (108 metrů), Buttes-Chaumont (103 metrů), Passy (71 metrů) a Chaillot (67 metrů).

Okolí Paříže

Paříž obklopují tři tzv. departementy, a to Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis a Val-de-Marne.

Vodní toky

SeinaSeina je velmi významnou řekou, a to už od jejího vzniku, kdy byla důležitou při dopravě zboží do Paříže a z Paříže. Když v 19. století vznikla síť vodních kanálů, tak tyto kanály propojily Seinu s řekou Ourcq. Společnost Ports de Paris (Pařížské přístavy) je dnes velmi významná. Seina dělí město na dvě části. Řeka je dlouhá 13 km a její hloubka se pohybuje v rozmezí 3,40 metrů a 5,70 metrů a šířka od 30 metrů do 200 metrů. Společnosti jako Bateau-mouche a Vedettes de Paris jsou známé díky provozu turistických lodí. Uměle vytvořený potok Gravelle protéká Vincenneským lesem. Tento potok propojuje zdejší jezera. V Paříži se nacházejí vodní průplavy Bassin de l’Arsenal, Canal Saint-Martin a Bassin de la Villette. Dále je v Paříži malý kanál Darse du fond de Rouvray.

Vodní nádrže

Ve Vincennes jsou antropogenní jezera z poloviny 19. století, jsou jimi: Saint-Mandé, Daumesnil, Minimes a Gravelle. V Boulogneském lese jsou jezera Lac inférieur (Dolní jezero) a Lac supérieur (Horní jezero).

Ostrovy

Dnes jsou v Paříži pouze dva přirozené ostrovyCité a ostrov sv. Ludvíka. Ostrov Cygnes je přehradní hrází, vytvořenou v roce 1825. V 17. století byly připojeny k ostrovu Cité menší ostrovy Juifs a Gourdaine. Ostrov sv. Ludvíka se původně nazýval Notre-Dame. Další ostrov byl Louviers, Ostrov Maquerelle a ostrov Merdeuse. Mezi umělé ostrovy tedy patří ostrov Cygnes (Labutí ostrov), Belvédère, Bercy a Reuilly.

Mosty

Pont - NeufV Paříži je 37 mostů, například Pont des Arts, Passerelle Debilly, Passerelle Simone-de-Beauvoir a Passerelle Léopold-Sédar-Senghor a dva železniční Viaduc d’Austerlitz a Pont Rouelle. Nejstarším dochovaným mostem je Pont Neuf a zajímavostí je zvedací Flanderský most.

Nábřeží

Nejstarší nábřeží je Quai des Grands-Augustins, nejznámější je Nábřeží Seiny zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.

Fontány

Nejstarší kašna, která se dochovala, je renesanční fontána Neviňátek. Potom jsou v Paříži kašny barokní- Boucheratova, Čtyř ročních období, Medicejská a klasicistní- Charonne, Haudriettes, Petite-Halle, novoklasicistní- Marché-aux-Carmes, Martova, Mírová, novogotické- Panny Marie a novorenesanční- Saint-Sulpice, secesní- Miroir d’eau, la Seine et ses affluents, z 20. století-Canyoneaustrate, Embâcle, Labyrint, Stravinského a moderní- La Danse de la fontaine émergente. Významná je Wallaceova fontána, která se ve městě nachází v podobě 119 exemplářů čtyř typů. Je to jeden ze symbolů Paříže.

Komentáře nejsou povoleny.