Louvre

Louvre je největší palácový komplex na světě. Palác a muzeum Louvre najdeme mezi Place de Concorde a rue Rivoli v Paříži. V tomto muzeu se nachází vzácné umělecké sbírky. Louvre je historickým, architektonickým a uměleckým klenotem překrásné Paříže. V tomto příspěvku si můžete přečíst více informací o této památce.

Palác Louvre

Palác Louvre se začal stavět už ve 13. století. V letech 1680 a 1750, kdy celý komplex začal chátrat, se Napoleon rozhodl k obnově této skvostné památky. Název Louvre je pravděpodobně odvozen od loveckého zámečku, který dříve stával v těchto místech, uprostřed lesa Louparie neboli Louverie. Další možností vzniku názvu je odvození původu od slova leovar nebo leawer, znamenající opevněné místo.

Louvre

Ve 14. století byla vybudována tvrz. Ta se za vlády panovníka Karla V. stala jeho tehdejší rezidencí. Roku 1541 František I. založil nový palác, v jehož stavbě pokračovali Pierre Lescot za vlády Jindřicha II., poté jeho žena Kateřina Medicejská, Thibauld a Louis Métézeau, Baptiste nebo Jacques Androuet DuCerceau. Jakmile Paříž přestala být sídlem francouzských králů, tak se usídlili v Louvru dvořané, úředníci, umělci a učenci.

Při požáru, který se udál v roce 1871, shořela západní část Louvru – Tuilerijský palác. Louvre se používal i jako královské přijímací komnaty, dvorní byty, ministerstva, jízdárny, konírny a další.

V komplexu Louvru je Cour Carrée (Čtvercové nádvoří), které je současnou nejstarší zachovanou částí Louvrů. Je obklopen čtyřmi křídly. Pavilon de l’Horloge (Pavilón s orlojem) z doby Ludvíka XIII. Křídla, která uzavírají nádvoří na severu a východu, jsou z doby Ludvíka XIV., spolupracovali na nich architekti Percier, Le Vau, Fontaine. Galerie du Bord de l’Eau (nábřeží Quai du Louvre) z 2. poloviny 16. století byla vybudována na přání Kateřiny Medičejské, architektem je P. Delorme. Cour Napoléon (Napoleonovo nádvoří) s prosklenou pyramidou od amerického architekta čínského původu I. M. Pei. Je vysoká 21 metrů a široká u základny 33 metrů. Pod pyramidou najdete různé prodejny starožitnictví, také kopie uměleckých předmětů ze sbírek Louvrů, knihkupectví a mnoho dalšího.

Muzeum Louvre

Muzeum Louvre je jedno z nerozsáhlejších muzeí v Evropě, ale i na světě. Nachází se v komplexu paláce. Celý Louvre se dělí se na tři základní části – Sully, Denon a Richellieu. Každá tato budova má další tři poschodí. Je tu také podzemní suterén, ve kterém je vyobrazena historie muzea samotného. Budova Louvre původně sloužila jako sídlo panovníka.

Louvre

Roku 1793 bylo oficiálně otevřeno muzeum Louvre i pro veřejnost. Nachází se v něm více než 350 000 nejrůznějších uměleckých děl. Uvidíte díla od slavným umělců, jimiž byli umělci jako Rembrandt, Tiziano, Rubens, van Dyck, Raffael, Vermeer a další.

Muzeum má celkem osm oddělení – oddělení s Orientálními starožitnostmi, Egyptskými starožitnostmi, Římské oddělení, oddělení s Etruskými a Řeckými starožitnostmi, Islámským uměním, oddělení Sochařství, Malířství, Kresby a malby a oddělení Dekorativního umění.

Najdete tu zajímavosti jako je zákoník krále Chammurapiho pocházející z 18. století př. n. l. tento zákoník je bezesporu nejstarším dochovaným právním dokumentem světa. Dále pak sarkofágy, mumifikovaná zvířata i hrobové předměty ze starého Egypta, řecké mramorové sochy a předměty z helénistického období, Konatelovu Madonu s dítětem z poloviny 15. století nebo úžasnou sochu Umírající otrok od Michelangela. Původ celé této vzácné sbírky je z 16. století. Sbírku založil František I. Dále Ludvík XIV. koupil některé mistrovská díla od bankéře Jabacha.

Zřejmě každého návštěvníka nejvíce zajímá jeden z nejslavnějších obrazů historieMona Lisa (Gioconda), kterou namaloval známý Leonardo da Vinci v 16. století. Malba, která přitahuje pozornost nejenom odborné společnosti, ale i mnoha zastáncům konspiračních teorií.

Návštěvu celého komplexu Louvre by neměl vynechat snad žádný návštěvník Paříže.

Komentáře nejsou povoleny.